Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken