Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928

Gentlemen's agreement voor de Beker

In de Bekercompetitie was afgelopen seizoen (2018 - 2019) reeds sprake van een gentlemen’s agreement. De sterkere verenigingen hebben zich in hun opstelling aangepast aan de tegenstanders. Ook dit seizoen wordt dit gecontinueerd.

Bekercompetitie
Afgesproken is dat in het contact om tot een speeldatum te komen de op papier zwakkere vereniging de mogelijkheid heeft om aan te geven wat de verwachte gemiddelde elo-rating zal zijn van de spelers die in de bekerwedstrijd zullen worden opgesteld. De sterkere vereniging zorgt er in dat geval voor dat de opstelling van hun bekerteam niet buitensporig veel sterker is. Al te grote krachtsverschillen worden hierbij vermeden, zodat er een bekerwedstrijd ontstaat waarin verrassingen mogelijk blijven.
 
Ter toelichting: als richtlijn voor "niet-buitensporig veel sterker" kan uitgegaan worden van een bovengrens van gemiddeld maximaal 200 elo-punten verschil per bord. Bij de bepaling van de rating geldt de KNSB-rating van 1 augustus van het betreffende seizoen.

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken