In het zonnetje: LeiSB diplomaconsul Lo van Osch

Jaarlijks leggen veel kinderen schaakexamens af, jammer genoeg heeft Lo aangegeven te stoppen, Johan, Rob en Kees zijn bereid gevonden verder te gaan. Ook langs deze weg willen wij Lo hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet, en de honderden afgenomen schaakexamens en uitgereikte schaakdiploma´s. 

Stappenmethode.nl / diploma's-en-examens

Inloggen