Leidse Schaakbond

Opgericht 13 oktober 1928


Terug
Terug

Inloggen

Het inloggen is t.b.v.
alle secretarissen van de LeiSB om de verenigingsgegevens bij te werken